Ако желаете можете да изтеглите видео файла от тук (100 Mb.)

Внимание! Ако притежавате компакт диск с презентацията "Елена привлекателна и живописна" и имате проблеми при пускането му на персонален компютър, помощ можете да получите тук.